۱۳۹۶ شهریور ۱۴, سه‌شنبه

نگهداری از تالاب ها و دریاچه ها

نگهداری از تالاب ها و دریاچه ها
..
منظور از پمپ کردن آب دریاها به خشکی ها، نگهداری کردن و پابرجا نگه داشتن ِ همین تالاب ها و
دریاچه های موجود است که دارند رو به خشکی می روند. از دریاچه هامون تا دریاچه بختگان و دریاچه
ارومیه و چندین دریاچه دیگر که از پنجاه سال پیش به این طرف، رو به خشکی گذاشته اند و یا خشک شده اند.
و یا تالاب هايی که موجود بوده اند و رو به خشکی گذاشته اند و یا به تازه گی خشک شده اند،  نظر این است
که همه، دوباره دارای آب شوند و جبران کمبود آب در دریاچه ها و تالاب بشود.
.
نظر این نیست که کویر ها را به دریاچه تبدیل کنیم.
طرح رویائی و بسیار سنگین که کویر لوت و یا کویر نمک را به دریاچه تبدیل کنند، طرحی است که
از شروع شرح این رویا، نشدن آن را تداعی می کنند و با همین حرف ها، طرح های عملی و بسیار
کوچک تر نسبت به دریاچه کردن های کویر را تحت الشعاع قرار دهند و مانعی برای انجام کار های
مفید و موثر در مقابل خشک شدن تالاب ها و دریاچه های کوچک ایجاد می کنند.
.
چهل پنجاه سال پیش در بندرعباس مدرسه ها به خاطر توفان شن و ریز گرد ها تعطیل نمی شدند.
یا در خوزستان موتور های برق به خاطر توفان ریز گرد ها از کار نمی افتادند.
در آذربایجان و تبریز توفان ریز گرد ها و یا توفان نمک نداشتیم.
در تهران توفان شن و ریزگرد ها نداشتیم.
در شیراز و کرمان، توفان ریزگرد و توفان شن نداشتیم.
.
سیاست های غلط و بسیار نادرست عمدی یا غیر عمدی، زدن چاه های عمیق بدون مجوز کارشناسی،
بستن سد های مختلف و نا لازم بر روی رودخانه ها فقط برای بدست آوردن قرارداد های سد سازی...
نرسیدن به توافق با کشور های همسایه برای کم نکردن آب رودخانه های مورد استفاده در ایران یا
برای ایران و گرمایش زمین و کم آمدن باران و نداشتن آب از آسمان...
همه این ها را به سرعت نمی توان به حالت اولیه برگشت داد.  
حق آبه ی ایران از افغانستان هم چنان مورد بحث است و نتیجه ای نداده است.
ترکیه با سد هائی که در مسیر رودخانه های دجله و فرات زده و در حال ساختن سد بزرگ دیگری نیز
هست،‌ آب دجله و فرات را بسیار کم تر می کند و جنوب غربی و خوزستان و تالاب هایش را
دچار کم آبی های بیشتری می کند، که با صحبت کردن هم تغییری در روش خود نخواهد داد.
گرمایش زمین را و کم آمدن باران را نمی توانیم با خواهش و تمنا از طبیعت، جبران کنیم.
راه باقی مانده و عملی... پمپ کردن آب از دریا های مجاور به خشکی های خشک تر شده است.
.
تالاب ها و دریاچه های ایران با پمپ شدن آب به آن ها، تالاب بودن و دریاچه بودن خود را
حفظ می کنند و از تبدیل شدن به مرکز جدید ریزگرد ها جلوگیری می شود.
آب های دریاچه های کوچک با پمپ شدن آب به آن ها، به صورت دریاچه باقی می مانند.
با پمپ کردن آب به دریاچه ها و تالاب ها، سطح آب های زیر زمینی پائین تر نمی رود که
هیچ، بلکه در طول چند سال سطح آب های زیر زمین بالا می آید و از نشست کردن های
زمین، جلوگیری می شود.
با بر قرار نگه داشتن تالاب ها و دریاچه ها:
از ایجاد منبع جدید برای ریزگرد ها و توفان شن و گرد و خاک جلوگیری می شود.
از گسترش و به وجود آمدن بیماری های مختلف در اثر ریزگرد ها جلوگیری می شود.
مشکلات وجود ریزگرد ها در محیط زندگی روزانه برای مردم و صنعت کم می شود.
حیوانات آبزی و پرنده گان با وجود تالاب و دریاچه ها زنده می مانند.
به مقداری علوفه در محل ها به دست می آید.
سطح آب های زیر زمینی بالا می آید.
فرو نشست زمین در جاهای مختلف کم می شود.
.
گزارش از روزنامه های ایران در شهریور ۱۳۹۶:
« یکی از مدیرکل های سازمان محیط زیست به خبرنگاران گفت:
«فارس رتبه اول فرونشست زمین در جهان را دارد
و ادامه این وضعیت به خطر نابودی تخت جمشید در آینده خواهد رسید.»
ایشان همچنین گفته است که: «فارس به دلیل خشک شدن تالاب‌ها در معرض،
ریزگردها و سرطان خون است ...
تالاب بختگان که بخت ایران بود امروز به کانون فرسایش بادی تبدیل شده است».
باید توجه داشت که تالاب بختگان به دلیل آبگیری نابخردانه سد سیوند، و
با وجود هشدار های مرتب «بنیاد میراث پاسارگاد» و کارشناسان دلسوز در داخل
و خارج ایران سوخت و خشک شد.
بلایی که به دلیل سد سازی های بی رویه و حساب نشده بر سر بسیاری از تالاب ها
و رودها و دریاچه های ایران آمده است».
..
سوز

۱۴ شهریور ۱۳۹۶ -  05.09.2017

۱۳۹۶ مرداد ۲۷, جمعه

پمپ کردن آب از دریا به جاهای کم آب

پمپ کردن آب از دریا به جاهای کم آب
..
پمپ کردن آب از دریای عمان و خلیج فارس به جاهائی که تالاب یا دریاچه بوده  است و به تازه گی
خشک شده است یا در خطر خشک شدن هستند، کاری لازم و ضروری است.
با گرم شدن هوای زمین بطور کلی و کم آمدن باران در مناطق کم آب و خشک ایران، نمی توان
باز هم هنوز به آسمان نگاه کرد و دعا کرد که آب از آسمان دریافت کنیم.
در آب های خلیج فارس و دریای عمان، ماهی های مختلف زنده گی می کنند و انتقال همین آب
به فرض به دریاچه ها و تالاب ها، همان شرایط زنده گی را برای ماهیان و حیوانات آبزی خواهد داشت
و جلوگیری از خشک شدن دریاچه هايی که تا چند سال پیش بوده اند، چند فایده برای محیط
زیست و مردم دارد.
گفته می شود که آب دریا ها شور است ولی آب دریاها شور نیست، نمک دارد و نمک به اندازه
ای هست که در آن ماهی های گوناگون زندگی میکنند.
پمپ کردن آب از خلیج فارس و دریای عمان به تالاب های فعلی یا تازه خشک شده، باعث
زنده ماندن تالاب ها می شود.
مقداری از آب در محل، به زیر زمین می رود و سطح آب های زیر زمینی کم تر پائین می رود.
ارتفاع آب در این تالاب ها حتی به ده متر هم نمی رسد
که شهری زیر آب برود یا آثار باستانی به زیر آب برود.
پمپ کردن آب به دریاچه هامون و دریاچه بختگان و جازموریان و تالاب هايی که تا به حال بوده اند،
هیچ ضرری و هیچ صدمه ای به هیچ شهر و روستايي نمی زند، بلکه مانع خشک شدن دریاچه ها
و تالاب هائی می شود که دارند رو به خشکی می روند و منظور جلوگیری از خشک شدن تالاب ها
و دریاچه های موجود  است تا جلوی خشک شدن تالاب ها و دریاچه ها را گرفت و مانع ایجاد
شن زار ها و به هوا بلند شدن ریز گرد ها شد.
از طرفی آب پمپ شده به مقداری به زیر زمین نفوذ می کند و سطح آب های زیر زمینی را
بالا می آورد که به طور طبیعی، آب های زیر زمینی مانع گود شدن و نشست کردن های زمین
می شوند.
تصور این که به کویر لوت و کویر نمک آن مقدار آب پمپ شود که در آن جا ها سطح آب چند
متر... بالا بیاید، شاید بتوان گفت جزو نشدنی هاست، و منظور پمپ کردن آب بدون هدف به
کویر ها نیست، نمی خواهیم کویر ها را به دریاچه تبدیل کنیم.
در حال حاضر مردم بسیاری از شهرها و روستاها دارند محل زندگی شان را به علت کم آبی رها
می کنند، این پمپ کردن های آب به مناطق کم آب برای ادامه دادن زندگی ها در این مناطق است
و طرح رویائی برای تبدیل کویر به دریاچه نیست.
در حال حاضر  به علت کمبود آب در محل های مختلف، صد ها هزار نفر
محل زندگی شان را ترک کرده اند.
منظور از آب رسانی، حفظ زندگی در محل های مختلف است که با کمبود آب،
به محل های غیر مسکون تبدیل می شوند.
مقدار آب پمپ شده به اندازه ای که سطح آب های زیر زمینی را بالا بیاورد، سال ها طول می کشد.
در حال حاضر می گویند که سطح آب های زیر زمینی که چند سال پیش در حدود پنجاه متر گود
بوده است به حدود سیصد تا چهار صد متری پائین تر رفته است.
پمپ کردن آب دریا ها برای خشک نشدن تالاب ها،
حتی اگر که میزان نمک در آن تالاب بالاتر برود بازهم مفید و لازم است.
یک – سطح آب های زیر زمینی بالاتر می آید که به طور طبیعی آب شیرین است.
دو – رطوبت محیط به حفظ گیاهان در منطقه کمک می کند.
سه – رطوبت موجود در محل به نسبت کمی، حالت رفلکس و انعکاس نور خورشید را دارد
و تا اندازه ای باعث خنک شدن محل و محیط می شود.
چهار- مانع گسترش ریزگرد ها می شود که ریز گرد ها به تنهائی بلائی با چندین ضرر برای
محیط زیست است.
      ریزگرد ها باعث بیماری های تنفسی، بینائی می شوند، به صنعت و ماشین آلات
و اتوموبیل ها خسارت می زند.
      در سال های گذشته دیده شد که ریز گرد ها باعث تعطیل مدرسه ها در
بندرعباس و نواحی شد، در خوزستان موتور های تولید برق را از کار انداخت که
مشکل بی برقی برای شهر ها خودش هزار مشکل است.
پنج – ماهی ها و حیوانات وابسته به آب... پرندگان در محل زیادتر می شوند
و برای محیط زیست خوب است.
شش -  وجود تالاب ها به رشد علوفه برای دام ها در محل کمک می کنند.
و مزایای دیگر...
..
سوز

۲۷ امرداد ۱۳۹۶ -  18.08.2017
-----------                        ---------------                       
از مجموع 2800 تالاب کشور، 94 تالاب شناخته شده وجود دارد که از این تعداد 24 تالاب در کنوانسیون رامسر به عنوان تالاب بین‌المللی به ثبت رسیده است.
وی با بیان اینکه در کنوانسیون رامسر 42 تیپ تالاب تعریف شده است، گفت: از این 42 تیپ ، 41 نوع آن در ایران وجود دارد.


..................             
یافته‌های حاصل از بررسی وضعیت ۸۴ تالاب مهم و مطالعه شده کشور نشان می‌دهد که تعداد ۳۱تالاب، به تدریج تمام یا قسمتی از مساحت مرطوب خود را از دست داده و به منشأ انتشار گرد و غبار تبدیل شده‌اند.
۱۲ مهر ۱۳۹۵
......................                                                 ......................                              
سه تالاب خشکیده، 8 تالاب نیمه جان و 31 تالاب در بحران
75 درصد از تالاب‌های ایران در معرض خشک شدن قرار دارند
۱۳۹۵/۱۰/۰۸ - ۱۳:۵۰ - کد خبر: 202101
سلامت نیوز: ایران حدود 270 تالاب دارد که حدود 80 مورد از آنها آنچنان بزرگ هستند که در زمره تالاب های بین المللی قرار می‌گیرند. همچنین بر اساس بررسی رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از وضعیت تالاب های ایران31 تالاب مساحت خود را کم کم از دست داده اند و منشا گرد و غبار شده اند. همچنین 75 درصد از تالاب‌های ایران در معرض خشک شدن قرار دارند.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه ابتکار، دلیل خشک شدن این تالاب‌ها را می‌توان کمبود بارندگی، کاهش آب ورودی به تالاب‌ها از منابع آب سطحی و زیر زمینی، اجرای طرح‌های توسعه‌ای و زیربنایی بزرگ مثل راهسازی، پتروشیمی ، پالایشگاه و.. در محدوده‌های اثر گذار تالاب‌ها، شکار و صید غیر مجاز و بی رویه و برداشت علوفه و سایر محصولات تالابی، بیش از حد توان تجدید پذیری تالاب دانست.
.
-------------                     ---------------          
گزارش مهر/

آخرین وضعیت تالابهای ایران/ 7 تالاب در فهرست سایتهای تخریب شده

شناسهٔ خبر: 1192915 - سه‌شنبه ۲۵ آبان ۱۳۸۹ - ۱۰:۴۰
متخصصان محیط زیست ارزش اکولوژیک تالابها را 10 برابر جنگلها و دویست برابر زمینهای زراعی برآورد می کنند این در حالی است که از 33 تالاب ثبت شده ایران در فهرست کنوانسیون جهانی رامسر هفت سایت به دلیل تنشهای شدید اکولوژیک سر از لیست مونترو درآورده اند.
به گزارش خبرنگار مهر، تالابها و دریاچه های ایران مانند ارومیه، انزلی، گاوخونی، پریشان، هامون، چغاخور، شادگان، طشک، گندمان، هورالعظیم و... یا خشک شده اند و یا با بحران کم آبی مواجه اند. در واقع وضعیت تالابهای ایران در حالی  موجب نگرانی بسیاری از حامیان محیط زیست کشور شده که در آستانه برگزاری چهلمین سال شکل گیری کنوانسیون رامسر در همین شهر، تعدادی از تالابهای ایران در حال خارج شدن از لیست کنوانسیون و تعدادی در حال ورود به این لیست هستند.
33 تالاب در لیست کنوانسیون رامسر
کارشناس امور تالابهای معاونت محیط طبیعی سازمان محیط زیست در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: 33 تالاب در لیست کنوانسیون رامسر با 22 عنوان ثبت شده اند به طوری که گاهی سه تالاب با یک عنوان ثبت شده که می توان به تالابهای اقماری یادگارلو، درگه سنگی و حسنلو در حاشیه دریاچه ارومیه اشاره کرد.
--------------                   ----------------                   
مدیر طرح ملی حفاظت تالاب‌ها دربارهٔ وضعیت کلی تالاب‌ها توضیح داد: مجموعاً ۳۵ تالاب در قالب ۲۴ عنوان  ثبت شده در کنوانسیون رامسر داریم.
مسئولان می‌گویند با یاری طبیعت و فعالیت‌های انجام شده بسیاری از تالاب‌های کشور در سال گذشته «نَمی‌» دریافت کردند و حال و روز بدی ندارند، اما این فرصتی کوتاه است که نباید از دست برود.


-------------------                  ------------------       

۱۳۹۶ خرداد ۲۸, یکشنبه

آب، نه اسلحه، ۲ - #Water,_no_War,2

آب، نه اسلحه، ۲ - #Water,_no_War,2
..
آقای اوباما، رئیس جمهور قبلی امریکا، قرارداد فروش شصت میلیارد دلار اسلحه را
با عربستان امضاء کرد، که گفته شد بزرگترین قرارداد فروش اسلحه، تا آن زمان
در طول تاریخ است.
آقای ترامپ رئیس جمهور فعلی امریکا، قرارداد یکصد و ده میلیارد دلاری برای
فروش اسلحه با عربستان را امضاء کرد.
می شد که قسمتی از این پول را برای ساختن وسایل رفاهی و بهداشتی و تفریحی
برای مردم عربستان هزینه کرد و امریکا هم این وسایل و امکانات را فراهم کند.
قسمتی را برای پمپ کردن آب به چاه های نفتی، معادل نفتی که از آن جا ها بر می دارند
و خارج می کنند، هزینه کنند، تا لایه زمین در آن مناطق ضعیف تر نشود که از همان مناطق،
فشار داخلی زمین بر نازکی و کم مقاومت شده های لایه های بالائی اش به چربد و احتمال
خروج آتش فشان ها را از آن جا ها، کمتر کنند.
قسمتی را برای تهیه و ساختن ِ پمپ های آب قوی، و ایجاد «خط لوله آب» برای رساندن
آب به مناطق خشک و کم آب ِ عربستان خرج کرد، با ایجاد دریاچه های مصنوعی و
وسایل تفریحی در اطراف آن.
پمپ کردن آب، از دریا های اطراف عربستان به مقدار زیاد به جا های خشک و کم آبی که
قبلا در آن جا ها چشمه بوده ولی خشک شده است، باعث خواهد شد که احتمالا در
چند سال آینده، دوباره این چشمه ها، دارای آب شوند.
هم چنین دریاچه های درست شده از آب های پمپ شده، مانعی می شوند که توفان های
شن و ریز گرد ها کم تر شود و شن های ریز گرد، از عربستان تا عراق و ایران پرواز نکنند و
در همان عربستان، زمین گیر، یا بهتر بشود گفت، «آب گیر» شوند.
توفان ریز گرد ها، هم به صنعت و هم کشاورزی و هم به سلامت مردم منطقه های
عربستان و عراق و ایران و کویت و بحرین و قطر و دوبی، صدمه می زند.
جلوگیری کردن و مانع شدن از ایجاد توفان ریز گرد ها، جلوگیری از بیمار شدن و کم کردن
هزینه های بیماری برای میلیون ها انسان از مردم چند کشور همسایه عربستان است.  
..
سوز
۰۵ خرداد ۱۳۹۶ – 26.05.2017

۱۳۹۵ بهمن ۲۵, دوشنبه

توفان ریز گرد ها و قطع برق

توفان ریز گرد ها و قطع برق
..
دو روز پیش در اثر توفان ریزگرد ها، پنج نیروگاه برق در خوزستان از مدار خارج شدند.
با قطع برق، پمپ های آب تصفیه خانه ها نیز از کار افتادند.
تولید نفت در خوزستان ۷۰۰،۰۰۰ بشکه کاهش یافت.
بسیاری از پرواز ها لغو شد.
مدرسه ها، دانشگاه ها و خیلی از اداره ها به دلیل قطع آب و برق تعطیل شدند.
با نبود برق، چراغ های راهنمائی کار نمی کردند و باعث ترافیک سنگین شدند.
مدرسه و دانشگاه و اداره تعطیل،‌ ولی تنفس در هر کجا که باشد، تعطیل بردار نیست.
این هوای آلوده از ریزگرد ها، سلامت و تنفس ریه ها را به خطر می اندازد.
.
در شهر های اهواز، بادی، حمیدیه، هندیجان، دشت آزادگان، شادگان، آبادان،
خرمشهر، هویزه و ماهشهر، در اثر قطع آب و برق، زندگی مختل شد.
در خوزستان و سیستان و بلوچستان بسیار بیشتر و چند استان دیگر،
این مشکل کم تر ولی بارها تکرار شده است.
.
خانم مسئول سازمان حفاظت محیط زیست می گوید ریزگرد ها از عراق می آید.
خب که چی؟
چندی پیش اظهار محبت کردند و گفتند: مردم باید با ریزگرد ها کنار بیایند.
.
خب وقتی مسئولی، اطلاع کافی از کاری که به عهده گرفته ندارد،
غیر از حرفهای بی پایه و بی اساس چیزی ندارد بگوید.
.
گرد و خاک یا ریزگرد ها باعث می شود مردم ماسک هوا جلوی دهان شان داشته
باشند، ولی هواپیما ها و اتوموبیل ها و کولر های گازی و خانه ها و خیلی از
دستگاه های دیگر که این هوا به  داخل شان می رود چه؟
خسارت ریزگرد ها تا توی خانه ها و همه جای شهر گسترده است.
.
وقتی برق شهر در اثر توفان ریزگرد ها قطع می شود، مشکل در خانه و مدرسه و
اداره و خیابان و کارخانه و دستگاه ها ایجاد می کند.
نیروگاه های برق در اثر ورود ذرات ریزگرد ها دچار اشکال شدند و خسارت وارد آمد.
هزاران مشکل دیگر فقط در اثر قطع برق به وجود می آید، باضافه خود ذرات شن و
ماسه پودری که در همه جا پراکنده هستند.
.
نه خیر خانم ابتکار، با ریزگرد ها نمی شود کنار آمد، ریزگرد ها را باید زمین گیر کرد
و به ریزگرد ها اجازه ندهیم که بصورت ریز گرد به پرواز در آیند.
.
سد های زده شده را نمی شود خراب کرد تا آب به مسیر سابق باز گردد، روی
تامین برق از این سدها حساب می شود.
چاه ها را نمی شود بست، برای هر چاهی تعدادی وابسته هستند، از کارگر و
صاحب چاه تا گروه های وابسته به این گروه...
پس می ماند که از خلیج فارس و دریای عمان به این منطقه ها که سابق
دریاچه و تالاب بوده اند آب پمپ شود.
ساحل خلیج فارس و دریای عمان از آفتاب فراوان برخوردار است.
می توان با انرژی خورشیدی پمپ های فراوان را به خدمت گرفت و آب را به مناطق
کم آب شده در خوزستان و سیستان و بلوچستان و حتا به محل های بلند شدن
ریزگرد ها در عراق پمپ کرد، تا ریزگرد ها را از ریز گرد بودن به ته نشین بودن
تبدیل کنیم.
ریزگرد ها می شوند ته نشین دریاچه ها و تالاب ها، تا مردم را، صنعت را، کارخانه
ها و کارگر ها را، مدرسه ها و اداره ها را از مزاحمت ریزگرد ها، رها کنیم.
..
سوز
۲۵ بهمن ۱۳۹۵ – 13.02.2017